Podmínky pro uživatele

V Praze dne 18. února 2004

Za provozovatele:

Friedrich Weiss, MBA, v. r.
místopředseda představenstva
a 1. náměstek generálního ředitele

Ing. Jiří Plíšek, v. r.
předseda představenstva
a generální ředitel

Podrobné informace najdete na webu Buřinka.cz: